PROJENİN AMAÇLARI

Projenin Projenin genel amaçları arasında, eğitimde yenilikçi yöntemlerin kullanılması ve eğitim ortamlarının modernizasyonu yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması, nitelikli istihdamın geliştirilmesi yoluyla verimliğin ve yaşam kalitesinin arttırılması ve gençlerin özellikle  de  kızların  mesleki teknik eğitim almalarını teşvik ederek topluma entegrasyonlarının kolaylaştırılması ön plana çıkmaktadır.
Mesleki eğitimde bilgi aktarımına dayalı geleneksel eğitim yaklaşımı yerine proje tabanlı öğrenme gibi yenilikçi yöntemler uygulanarak öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, çözüm odaklı, öz  güveni  yüksek  bireyler olarak yetiştirilmesi,  hazırlanacak çevrim içi uygulamalar ile desteklenmiş elektronik ders materyallerini kullanacak olan öğrencileri, okul saatleriyle sınırlı kalmayan öğrenme sürecinin aktif özneleri haline getirerek akademik başarılarının yükselmesini sağlamak da hedeflenmektedir.
Projemizde Gerçekleştirdiklerimiz:
1- İzmir iş gücü piyasasının istediği mesleki becerilere sahip mekatronik teknikeri yetiştirmek için mekatronik programı öğretim müfredatı yenilendi.
2- Yeni müfredata ve eğitim yöntemlerine uygun mekatronik programı laboratuvar alt yapısını oluşturuldu.
3- 10 Öğretim elemanına yeni kurulan laboratuvarları etkin bir şekilde kullanabilmeleri için eğitim verildi.
4- Yeni müfredata uygun öğrencinin bireysel öğrenmesini destekleyen çevrim içi kullanılabilen ders materyali hazırlandı.
5- Kız öğrencilerin mesleki teknik eğitim almalarını teşvik etmek amacıyla meslek liselerinde proje hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı.
6- Mekatronik programının öğrenci kontenjanının yarısının kız öğrencilerden oluşması sağlandı.
7- Tüm mekatronik öğrencilerine öğrenim sürelerince mesleki rehberlik hizmeti sunulması için çalışmalar başlatıldı.
8- Yedi sanayi kuruluşu ile kurumsal işbirliği yapısını kurulması ve mekatronik eğitiminde sürdürülebilir üniversite sanayi birlikteliğini geliştirilmesi amacıyla bir protokol imzalandı.
9- 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mekatronik Programında 1 yıllık İngilizce Hazırlık uygulamasına geçildi.

Projemizde Gerçekleştirdiklerimiz:

  1. 29 – 30.04.2014 tarihlerinde yapılan EÜ Tanıtım Günleri çerçevesinde Mekatronik Programı ve “Toplum için Teknik Eğitim ve Kadın İstihdamının Desteklenmesi” projesinin tanıtımı için hazırlanmış olan broşür ve afişler basıldı. Basılan afişler Ege Meslek Yüksekokulu standında asıldı ve broşürler de tanıtıma gelen öğretmen ve öğrencilere dağıtıdı, Ege Üniversitesi tanıtım günlerinde proje tanıtımı öğrenci ve öğretmenlere yapıldı.
  2. İştirakçi Cummins firması ile sanayi paydaşları arasında projenin tanıtımı ile ilgili genel katılımlı bir toplantı 12.02.2014 tarihinde düzenlendi. Bu toplantıda firmalara proje hakkında bilgilendirme yapıldı.  Ege Meslek Yüksekokulu proje ekibinden konu ile ilgili kişilerin de katılımıyla genel katılımlı toplantıların ilki 12.03.2014 tarihinde ve ikincisi 03.09.2014 tarihinde Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu 55. Yıl Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
  3. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ve Mekatronik programı öğrencilerine kariyer rehberliği yapılması ve staj imkanlarının sağlanması kapsamında Cummins Sınai ve Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. adına Cummins Filtration Fabrika Müdürü Kenan KOLDAY, Cummins Amerika’dan Stratejik Analist ve Proje Müdürü James Bettcher ve Proje Koordinatörü Bilal UZUN, Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. adına Manisa Fabrika Direktörü Kemal SANBAY, Gates Powertrain adına Üretim ve Planlama Müdürü Ersin ÇALIŞKAN, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (ÇİMSTONE) adına Yönetim Kurulu Başkanı Bülent AKGERMAN, Delphi Otomotiv Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. adına İnsan Kaynakları Müdürü Özgür TORCU, Fokker Elmo Havacılık San. Tic. Ltd. Şti. adına Genel Müdür Mischa Robert BAERT ve Mahle Motor Parçaları San. ve Tic. A.Ş. adına Genel Müdür Cüneyt İRENER Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Candeğer YILMAZ ve Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. H.Semih GÜNEŞ ile birlikte “Toplum için Teknik Eğitim (Technical Education for Communities, TEC)” ortaklık sözleşmesi protokol imza töreni 29.09.2014 tarihinde Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonunda gerçekleştirildi. Bu törende Ege Serbest Bölge Müdürü, Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı  ve EBSO Meclis Başkanı davet edilmiş, imza törenine katılan davetlilere projenin hedefleri, projede gerçekleştirilenler ve beklenen sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.
  4. Cummins Sınai ve Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Ege MYO’nun desteği ile 29.04.2014 tarihinde Ege MYO 55. Yıl Konferans Salonunda 25 kişiden oluşan meslek liseleri müdürleri ve rehber öğretmenleri ile proje tanıtım toplantısı yapıldı.
  5. Cummins Sınai ve Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından İzmir'de eğitim veren ve mekatronik programını tercih edebilen mesleki ve teknik liselerde son sınıfta öğrenim gören yaklaşık 40 kız öğrenciye 29.04.2014 tarihinde Cummins Filtration fabrikasında mekatronik programı ve proje tanıtımı yapıldı.
Mekatronik laboratuvarları için mevcut laboratuvarlardan biri yeniden düzenlenmiş, bu laboratuvarların elektrik ve internet altyapısı tamamlandı. Bu alana İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve proje iştirakçisi Cummins Filtration desteği ile "Otomasyon ve Robotik Laboratuvarı", "Hidrolik ve Pnömatik Laboratuvarı" ve "Proses Kontrol ve Ölçme laboratuvarı" kurulmuş, proje ekibinden konunun uzmanı kişilerin gözetiminde montajı yapılarak çalıştırıldı. Tedarikçi firma tarafından 10 öğretim elemanına laboratuvarlara kurulan deney setleri ve cihazların etkin kullanımını sağlayacak eğitimler verildi.