PROJENİN HEDEFLERİ

1- İzmir iş gücü piyasasının istediği mesleki becerilere sahip mekatronik teknikeri yetiştirmek için mekatronik programı öğretim müfredatını yenilemek.
2- Öğretim elemanlarının yeni eğitim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilme ve sanayideki yeni gelişmeleri takip edebilme konusunda eğitici eğitimini almalarını sağlamak.
3- Yeni müfredata ve eğitim yöntemlerine uygun mekatronik programı laboratuvar alt yapısını oluşturmak.
4- Yeni müfredata uygun öğrencinin bireysel öğrenmesini destekleyen çevrim  içi kullanılabilen ders  materyali hazırlamak.
5- Kız öğrencilerin mesleki  teknik  eğitim  almalarını teşvik etmek,  mekatronik programının öğrenci kontenjanının yarısının kız öğrencilerden oluşmasını sağlamak.
6- Tüm mekatronik öğrencilerine öğrenim sürelerince mesleki rehberlik hizmeti sunmak.

7- İlgili sanayi kuruluşları ile oluşturulacak kurumsal işbirliği yapısını kurarak mekatronik eğitiminde sürdürülebilir üniversite sanayi birlikteliğini geliştirmek.