MEKATRONİK PROGRAMI

 • Eğitim Planı
 • AA Devre Analizi
 • DA Devre Analizi
 • İleri Mikrodenetleyiciler
 • Mikrodenetliyiciler
 • PLC
 • PLC Uygulamaları
 • Robotik
 • Sayısal Elektronik
 • Sayısal Tasarım
 • Sensörler

AA Devre Analizi
AA Devre Analizi Bölüm-1
AA Devre Analizi Bölüm-2
AA Devre Analizi Bölüm-3
DA Devre Analizi
DA Devre Analizi Bölüm-1
DA Devre Analizi Bölüm-2
DA Devre Analizi Bölüm-3
DA Devre Analizi Bölüm-4
DA Devre Analizi Bölüm-5
DA Devre Analizi Bölüm-6
İleri Mikrodenetleyiciler
Bölüm-1 Embeded C
Bölüm-2 IO port
Bölüm-3 LCD
Bölüm-4 Motor Denetimi
Bölüm-5 Seri Port
Bölüm-6 ADC
Bölüm-7 I2C
EKA 8051 C
DENEYLER
Mikrodenetleyiciler
Bölüm-1 Mikroişlemcinin Gelişimi
Bölüm-2 8051' in Yapısı
Bölüm-3 Komut Kümesi
Bölüm-4 Assembly
Bölüm-5 Zamanlayıcı
Bölüm-6 Seri Port
Bölüm-7 Kesmeler
PLC
Bölüm-1 TWIDO Dillerin Tanıtımı Ladder Dili
Bölüm-2 Buyruk List Dili
Bölüm-3 Ana Buyruklar
Bölüm-4 Nümerik İşleme
Bölüm-5 Program Buyrukları
Bölüm-6 Drum Controller
Bölüm-7 Dahili Analog Fonksiyonlar
PLC Uygulamaları
Bölüm-1 İleri Buyruklar
Bölüm-2 Analog Modüller
Bölüm-3 PLC Donanım
TWIDO DENETLEYİCİLER
Bölüm-1 Robotiğe Giriş
Bölüm-2 Robot Mimarisi
Bölüm-3 Mobot
Bölüm-4 Sensor
Bölüm-5 Actuator
Bölüm-6 Robot Denetim
Bölüm-7 MEMS
Sayısal Elektronik Ders Notu
Sayısal Elektronik Deney Föyü
Bölüm-1
Bölüm-2
Bölüm-3
Bölüm-4
Bölüm-5
Bölüm-6
Sayısal Tasarım Ders Notu
Sayısal Tasarım Deney Föyü
Bölüm-1 Sayıcılar
Bölüm-2 Kayar Yazaçlar
Bölüm-3 Bellekler
Bölüm-4 PLD
Bölüm-5 ADC
Bölüm-6 DAC
Sensorler
Bölüm-1
Bölüm-2
Bölüm-3
Bölüm-4
Bölüm-5
Bölüm-6
Bölüm-7